Schumacher Debastos Sharks

Regular Season Results

Playoffs: Mar 28 2018

Team 1 2 3 OT F
TIMMINS CONLON 0 0 2 0 2
Schumacher Debastos Sharks « 0 0 2 1 3
Goal Scorers: A Verbeek (03:44 in 3rd), D Belanger (07:10 in 3rd), L Vallier (01:39 in OT)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Playoffs: Mar 25 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 0 0 2 2
TIMMINS CONLON 1 0 0 1
Goal Scorers: D Belanger (06:32 in 3rd), K Helin (09:29 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Playoffs: Mar 24 2018

Team 1 2 3 F
TIMMINS PROULX 0 1 3 4
Schumacher Debastos Sharks « 1 3 1 5
Goal Scorers: L Vallier (01:51 in 1st), K Helin (01:35 in 2nd), P Hamelin (02:36 in 2nd), C Parson (08:54 in 2nd), L Vallier (02:07 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Playoffs: Mar 19 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 2 1 3 6
TIMMINS CONLON 0 0 2 2
Goal Scorers: N Blanchette (01:52 in 1st), L Vallier (02:27 in 1st), K Helin (07:35 in 2nd), K Helin (00:06 in 3rd), D Belanger (02:47 in 3rd), L Vallier (10:18 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Mar 10 2018

Team 1 2 3 F
Dubreuilville Bobcats « 4 4 3 11
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Mar 10 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
ATLANTIC POWER HEARST « 0 0 2 2
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Mar 09 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 0 1 1
KAPUSKASING CAISSE POPULAIRE « 2 1 1 4
Goal Scorers: M Labreche (07:44 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Mar 09 2018

Team 1 2 3 F
TIMMINS PROULX 2 1 0 3
Schumacher Debastos Sharks « 2 3 2 7
Goal Scorers: L Vallier (02:09 in 1st), L Vallier (05:08 in 1st), L Vallier (00:45 in 2nd), L Vallier (01:40 in 2nd), C Parson (09:47 in 2nd), L Vallier (01:52 in 3rd), D Laflamme (03:05 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Playoffs: Mar 01 2018

Team 1 2 3 F
TIMMINS PROULX 0 0 1 1
Schumacher Debastos Sharks « 3 0 4 7
Goal Scorers: L Vallier (00:10 in 1st), L Vallier (00:28 in 1st), D Belanger (06:01 in 1st), L Vallier (03:31 in 3rd), K Helin (04:23 in 3rd), J Fortier (09:38 in 3rd), L Vallier (10:48 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Feb 12 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 1 0 1
SCHUMACHER BEAR « 1 0 1 2
Goal Scorers: A Verbeek (08:56 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Feb 10 2018

Team 1 2 3 F
PORCUPINE BLADES « 3 0 2 5
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Feb 10 2018

Team 1 2 3 F
Hornepayne Bears 1 1 1 3
Schumacher Debastos Sharks 1 1 1 3
Goal Scorers: L Vallier (09:16 in 1st), L Vallier (10:58 in 2nd), P Hamelin (08:36 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (T)

Feb 09 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 1 2 2 5
Cochrane B&M Auto 2 0 1 3
Goal Scorers: K Helin (05:14 in 1st), K Helin (07:45 in 2nd), J Fortier (10:33 in 2nd), K Helin (02:25 in 3rd), J Fortier (03:33 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Feb 09 2018

Team 1 2 3 F
I. Falls Eskimos 1 0 1 2
Schumacher Debastos Sharks « 1 1 1 3
Goal Scorers: L Vallier (04:12 in 1st), P Hamelin (01:27 in 2nd), L Vallier (06:00 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Feb 05 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 0 1 1
TIMMINS BERTHIER « 1 2 1 4
Goal Scorers: L Vallier (04:04 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Feb 03 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 1 0 1
TIMMINS CONLON « 3 3 0 6
Goal Scorers: D Belanger (05:48 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Feb 03 2018

Team 1 2 3 F
SCHUMACHER BEAR « 2 1 1 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Feb 02 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 3 2 4 9
TIMMINS PROULX 2 0 0 2
Goal Scorers: L Vallier (00:34 in 1st), K Helin (01:09 in 1st), P Hamelin (06:08 in 1st), L Vallier (01:55 in 2nd), L Vallier (09:32 in 2nd), K Helin (04:38 in 3rd), L Vallier (06:00 in 3rd), M Labreche (09:32 in 3rd), K Helin (10:10 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Jan 27 2018

Team 1 2 3 F
M'Chigeeng Thunderbirds 0 1 0 1
Schumacher Debastos Sharks 1 0 0 1
Goal Scorers: L Vallier (06:00 in 1st)
Goaltender: O Legros-Leduc (T)

Jan 26 2018

Team 1 2 3 F
NICKEL CENTRE JETS « 1 0 3 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Jan 26 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 1 1 0 2
POWASSAN HAWKS 0 0 0 0
Goal Scorers: J Fortier (08:00 in 1st), L Vallier (06:00 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Jan 22 2018

Team 1 2 3 F
TIMMINS TAHOE FALCONS « 0 3 1 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Jan 20 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 1 0 1 2
SCHUMACHER NAILERS « 1 1 2 4
Goal Scorers: L Vallier (06:16 in 1st), P Hamelin (02:48 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Jan 13 2018

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
SCHUMACHER BEAR « 1 2 2 5
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Jan 09 2018

Team 1 2 3 F
SCHUMACHER NAILERS « 0 1 2 3
Schumacher Debastos Sharks 2 0 0 2
Goal Scorers: L Vallier (08:58 in 1st), K Helin (09:17 in 1st)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Jan 06 2018

Team 1 2 3 F
TIMMINS TAHOE FALCONS 0 1 1 2
Schumacher Debastos Sharks « 2 1 0 3
Goal Scorers: D Belanger (04:13 in 1st), L Vallier (09:32 in 1st), L Vallier (04:21 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Dec 15 2017

Team 1 2 3 F
TIMMINS PROULX 0 2 2 4
Schumacher Debastos Sharks « 3 1 3 7
Goal Scorers: V Fortin (01:52 in 1st), K Helin (03:28 in 1st), L Vallier (05:56 in 1st), P Hamelin (08:50 in 2nd), M Labreche (01:24 in 3rd), L Vallier (05:42 in 3rd), J Fortier (10:33 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Dec 08 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 2 0 0 2
PORCUPINE BLADES « 4 2 1 7
Goal Scorers: D Belanger (00:07 in 1st), K Helin (09:35 in 1st)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Dec 04 2017

Team 1 2 3 F
TIMMINS CONLON « 1 2 1 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Dec 02 2017

Team 1 2 3 F
TIMMINS PROULX 0 1 0 1
Schumacher Debastos Sharks « 4 1 1 6
Goal Scorers: J Fortier (00:37 in 1st), J Larocque (01:02 in 1st), L Vallier (05:16 in 1st), K Helin (06:40 in 1st), L Vallier (06:41 in 2nd), L Vallier (06:35 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Nov 28 2017

Team 1 2 3 F
PORCUPINE BLADES « 1 1 2 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 2 2
Goal Scorers: L Vallier (03:33 in 3rd), L Vallier (08:37 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 22 2017

Team 1 2 3 F
SCHUMACHER NAILERS « 2 4 1 7
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 20 2017

Team 1 2 3 F
TIMMINS TAHOE FALCONS « 1 1 1 3
Schumacher Debastos Sharks 0 0 1 1
Goal Scorers: L Vallier (01:47 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 19 2017

Team 1 2 3 F
PORCUPINE BLADES « 0 2 3 5
Schumacher Debastos Sharks 0 2 1 3
Goal Scorers: K Helin (03:17 in 2nd), L Vallier (04:07 in 2nd), L Vallier (09:50 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 18 2017

Team 1 2 3 F
ATLANTIC POWER HEARST 1 1 0 2
Schumacher Debastos Sharks « 0 1 3 4
Goal Scorers: L Vallier (06:27 in 2nd), J Fortier (02:13 in 3rd), J Fortier (02:49 in 3rd), K Helin (03:56 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Nov 18 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 8 3 1 12
MATHESON 0 2 0 2
Goal Scorers: K Helin (00:29 in 1st), K Helin (00:41 in 1st), K Helin (00:51 in 1st), H Bacvar (01:24 in 1st), L Vallier (06:06 in 1st), K Helin (06:37 in 1st), L Vallier (08:15 in 1st), L Vallier (09:32 in 1st), L Vallier (00:16 in 2nd), D Belanger (00:23 in 2nd), C Parson (01:13 in 2nd), L Vallier (00:45 in 3rd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Nov 17 2017

Team 1 2 3 F
KAPUSKASING CAISSE POPULAIRE « 2 1 1 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 11 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 1 0 1
TIMMINS TAHOE FALCONS « 1 0 2 3
Goal Scorers: N Blanchette (09:32 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 06 2017

Team 1 2 3 F
PORCUPINE BLADES « 0 4 1 5
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Nov 04 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 1 0 1
TIMMINS BERTHIER « 1 1 3 5
Goal Scorers: L Vallier (07:26 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Oct 28 2017

Team 1 2 3 F
TIMMINS BERTHIER « 1 1 2 4
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Oct 22 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks 0 0 0 0
SCHUMACHER NAILERS « 0 0 2 2
Goal Scorers: None
Goaltender: O Legros-Leduc (L)

Oct 21 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 0 2 0 2
TIMMINS CONLON 1 0 0 1
Goal Scorers: L Vallier (03:30 in 2nd), J Fortier (07:06 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Oct 20 2017

Team 1 2 3 F
Schumacher Debastos Sharks « 1 3 0 4
TIMMINS PROULX 0 1 1 2
Goal Scorers: K Helin (04:27 in 1st), L Vallier (00:54 in 2nd), P Hamelin (03:06 in 2nd), M Labreche (08:11 in 2nd)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Last Game Result: Mar 28 2018

Team 1 2 3 OT F
TIMMINS CONLON 0 0 2 0 2
Schumacher Debastos Sharks « 0 0 2 1 3
Goal Scorers: A Verbeek (03:44 in 3rd), D Belanger (07:10 in 3rd), L Vallier (01:39 in OT)
Goaltender: O Legros-Leduc (W)

Coming Up

Nothing Scheduled

Playoff Leaders

Points L Vallier 12
Goals L Vallier 9
Assists A McCharles & L Vallier 3
PIM L Vallier 4
SO O Legros-Leduc 0
Wins O Legros-Leduc 5
GAA O Legros-Leduc 2.00

Regular Season Leaders

Points L Vallier 45
Goals L Vallier 39
Assists J Fortier 13
PIM A McCharles 24
SO O Legros-Leduc 1
Wins O Legros-Leduc 12
GAA O Legros-Leduc 2.97